Brak produktów w koszyku :(
Darmowa Dostawa od 90zł

Regulamin

Sklep wkarteczkach.pl zwany dalej Sklepem jest własnością i jest obsługiwany przez firmę Vasco Electronics Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1, CTA/350, 31-548 Kraków, numer REGON 122581850, NIP 6772369151,

Zasady dokonywania zakupów

 1. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według poniższego regulaminu.
 2. Zamawiający w Sklepie wkarteczkach.pl zwany dalej „Klientem” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Rejestrując się lub składając zamówienie Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.
 3. Zamówienia na produkty oferowane na stronach Sklepu można zamawiać za pośrednictwem strony WWW Sklepu, przez telefon oraz pocztą elektroniczną.
 4. Zamówienia za pośrednictwem strony WWW Sklepu oraz poczty elektronicznej można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach podanych w zakładce Kontakt.
 5. Koszty przesyłki podawane są przed złożeniem zamówienia. Informacje na temat różnych kosztów przesyłki znajdują się na stronie opisującej sposoby dostawy – Ceny i rodzaje przesyłek.
 6. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Prezentowane ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia. Ich uzupełnienie następuje w momencie składania zamówienia o ile w danym momencie nie ma akcji promocyjnej i nie pobiera się opłat za dostawę. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, w których brakuje pełnych danych kontaktowych lub adresowych Zamawiającego, albo dane są nieprawidłowe.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Zamawiającego nie później niż 3 dni licząc od daty dokonania zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy, Zamawiający zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 9. Korzystanie ze Sklepu, a w szczególności podawanie danych osobowych oraz kontaktowych służy tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia i dane te nie są udostępniane innym osobom/firmom.
 10. W Sklepie płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
  – przy odbiorze
  – przelewem z góry na konto Vasco Electronics
  – kartą płatniczą lub przelewem błyskawicznym w systemie DotPay.pl
 11. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Sklep nie pobiera informacji o numerach kart kredytowych ani szczegółach kont bankowych Zamawiającego dla płatności on-line. Płatności on-line wykonywane są za pośrednictwem naszego partnera, firmy DotPay, która realizuje płatności na prośbę kupującego przy użyciu swojej bezpiecznej technologii.
 12. Ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego podania danych kontaktowych ponosi Zamawiający.
 13. Każde zamówienie realizowane jest wraz z fakturą potwierdzającą kwotę zakupu oraz wyszczególniającą zakupione produkty.
 14. Każdemu klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego wkarteczkach.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
  Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A.
  Ul. Krakowska 23
  32-065 Krzeszowice

  lub sklep@wkarteczkach.pl

  Termin:
  Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Vasco Electronics Sp. z o.o., ul. Krakowska 23, 32-065 Krzeszowice. Koszt odesłania produktu do Sklepu ponosi Klient. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, na numer rachunku bankowego Klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym. Zwracany jest cały koszt zamówienia, wraz z kosztem wysłania produktu do Klienta.
 15. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 16. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 17. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy sprzedaży strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie.

Reklamacje

Reklamacje należy kierować na adres: kontakt@vasco-electronics.pl lub telefonicznie pod nr +48 12 2518066 lub pocztą tradycyjną na adres: Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A., ul. Krakowska 23, 32-065 Krzeszowice.
Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie w stosunku do reklamacji złożonej przez Konsumenta oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.